loader

Výkup nehnuteľnosti v hotovosti, kedy a komu sa oplatí?

​Môžu nastať situácie, kedy potrebujete skutočne rýchlo peniaze a v tom momente je často najrýchlejším riešením predať svoju nehnuteľnosť za hotovosť. Ako to vlastne funguje a je to vôbec výhodné?

rifas_vykup_aktualitaNapriek tomu, že sa môže zdať, že výkup nehnuteľností je nevýhodná služba, v praxi existuje celý rad situácií, kedy rýchly výkup za hotovosť znamená pre majiteľa zaujímavé riešenie. Najmä ak vezmeme do úvahy minimálne starosti okolo a fakt, že výkup prebieha bez sprostredkovateľa. Majiteľ tak ušetrí na provízii realitnej kancelárie a aj ďalšie obvyklé náklady.

 

Koľko peňazí dostanete?

Aj laikovi v odbore je väčšinou jasné, že ak takúto ponuku využije, tak pravdepodobne nedostane 100% trhovej hodnoty nehnuteľnosti. Výmenou za rýchlosť a minimum starostí musí predávajúci ponúknuť určitú zľavu. Najčastejšie sa požaduje zľava okolo 20%, ktorá tvorí hrubú maržu obchodníka s nehnuteľnosťami. Vyššia provízia než pri predaji cez realitnú kanceláriu je hlavne z dôvodu rizika, ktoré na seba berie vykupujúci subjekt, najmä z dôvodov súvisiacich s možnou dlhou dobou následného predaja, alebo predaja pod očakávanou cenou, ktorú pôvodne odhadoval.

 

Kedy teda tento spôsob predaja nehnuteľnosti využijete?

Predaj nehnuteľnosti za hotovosť spravidla využívajú klienti, ktorí potrebujú rýchlo získať peniaze z predaja svojej nehnuteľnosti. Medzi najčastejšie dôvody patria:

  • Rozvod manželstva, kedy klienti riešia množstvo iných záležitostí a venovať čas a energiu na predaj nehnuteľnosti nie je ich prioritou
  • Situácie v dedičskom konaní, najmä ak sú medzi dedičmi nezhody
  • Rôzne na seba naviazané predaje, kde sa predajom vlastnej nehnuteľnosti financuje kúpa inej nehnuteľnosti v relatívne krátkom čase a je potrebné rýchlo disponovať hotovosťou

Potom je tu časť klientov, ktorí nemôžu predať nehnuteľnosť obvyklým spôsobom z dôvodu právnych vád alebo existencie právnych obmedzení pri nakladaní so svojou nehnuteľnosťou. Typickým príkladom je zahájená exekúcia, ktorá znemožňuje majiteľovi previesť nehnuteľnosť.  Majiteľ sa tak musí vysporiadať s pohľadávkou z vlastných zdrojov, čo býva problém. Veľkým rizikom bývajú samotní majitelia alebo dokonca realitné kancelárie, ktoré sa snažia presvedčiť kupujúceho, aby súhlasil s použitím svojich prostriedkov na výplatu dlhov viažucich sa ku nehnuteľnosti.  Tu sa ľahko môže stať, že kupujúci uhradí časť peňazí na úhradu dlhov majiteľa a nehnuteľnosť sa nakoniec nepodarí previesť. Tieto prípady končia spravidla v mnohoročných sporoch na súdoch.

Existujú však aj nehnuteľnosti, za ktoré pri výkupe dostane vlastník plnú trhovú cenu. A to predovšetkým v situácii, kedy nehnuteľnosť ponúka určitý potenciál. V dnešnej dobe nie je výnimkou, že investor, ktorý ponúka rýchly výkup nehnuteľnosť kompletne zrekonštruuje. U väčších objektov sa ponúka vyčlenenie bytových jednotiek, rekolaudácia nebytových priestorov na byty a pod. O nehnuteľnosti v pôvodnom stave alebo neštandardnej veľkosti je medzi bežnými klientmi malý záujem a investor, ktorý dokáže odhadnúť budúci potenciál, veľmi často uhradí plnú trhovú cenu.

 

Na čo si dať pozor?

Spoločnosť, ktorej svoju nehnuteľnosť predáte: Vyberajte len medzi overenými spoločnosťami, ktoré sú na trhu už dlhšiu dobu.

Koľko za predaj reálne dostanete: Dajte si pozor na skryté poplatky, chcite vopred poznať celú výslednú sumu, ktorú dostanete.

Rýchlosť: Kedy budete mať peniaze na účte.

 

Slovo na záver

Priamy výkup nehnuteľností v hotovosti nemusí vždy nutne znamenať finančnú stratu, naopak, môže znamenať vyriešenie zložitej situácie majiteľa. Záleží predovšetkým na aktuálnych podmienkach a okolnostiach, za ktorých je potrebné konkrétnu nehnuteľnosť predať. A na misku váh potom položiť plusy a mínusy takéhoto kroku.

V každom prípade platí, že pre tento krok by mal majiteľ uprednostniť skúsenú a stabilnú spoločnosť pred realitnými žralokmi a priekupníkmi. Seriózny investor spravidla sám majiteľovi namodeluje scenár výkupu v porovnaní s klasickým predajom a nechá na ňom, či uprednostní rýchlosť úhrady kúpnej ceny, alebo bude skúšať dosiahnuť maximálnu cenu. Skúsená spoločnosť si naviac poradí so všetkými prekážkami, ktoré môžu nastať v priebehu prevodu nehnuteľnosti a je tak vysoký predpoklad, že všetko prebehne bez komplikácií.

Náš Realitný a Investorský fond vám zaručuje profesionálny prístup, maximálnu možnú sumu za výkup a rýchlosť celého procesu.