loader

Spätný leasing nehnuteľností

Na realitnom trhu je možné občas naraziť na pomerne málo známu službu – Spätný leasing nehnuteľností. S týmto termínom sa stretnete najskôr pri vyhľadávaní pojmov týkajúcich sa oddlženia alebo záchrany nehnuteľnosti.

Čo sa pod týmto termínom nachádza?

Pri slove leasing sa väčšine ľudí vybaví leasing na automobil, kde je na začiatku majiteľom vozidla leasingová spoločnosť a záujemca sa po niekoľkých rokoch splácania v pravidelných mesačných splátkach stáva na konci tohto vzťahu majiteľom predmetu leasingu. Spätný leasing nehnuteľností sa chová trochu inak, najmä v tom, že spoločnosť ktorá túto službu ponúka ( napríklad Realitný & Investorský Fond, a.s. ) odkúpi vašu nehnuteľnosť za vopred dohodnutú kúpnu cenu ( cca 70% trhovej hodnoty ), z danej sumy sa zaplatia všetky vaše dlhy a zbytok peňazí obdržíte na váš účet. Nehnuteľnosť však môžete naďalej využívať, pričom platíte nájom a kedykoľvek do 5 rokov môžete nehnuteľnosť odkúpiť naspäť – a aj s týmto vám pomôžeme. 

 

zpetny_leasing_nemovitosti2

Aké sú najčastejšie parametre spätného leasingu?

- Nehnuteľnosť sa spravidla nakupuje za 70% trhovej ceny 

- Z kúpnej ceny sa uhrádzajú všetky pohľadávky a dlhy majiteľa

- Majiteľ získa exkluzívnu nájomnú zmluvu na dobu 5 rokov

- Výška nájmu je vopred a fixne daná na celé obdobie

- Pôvodný majiteľ má zmluvne zaistené právo kúpiť nehnuteľnosť kedykoľvek do 5 rokov, aj na hypotéku

- Kúpna cena sa zvyšuje medziročne o vopred dané percento, u serióznych spoločností obvykle o 5% ročne.

 

 

 

Kedy tento produkt využijete?

V praxi existuje celý rad situácií, kedy sa ponúka využitie tejto služby. Spätný leasing nehnuteľností sa najčastejšie uplatní pri:

-Zosplatnení hypotéky zo strany banky a následnej hrozbe vyhlásenia dražby

-Ak je už vydaný exekučný príkaz na predaj nehnuteľnosti, kedy je nevyhnutným ďalším krokom exekútora pristúpenie ku dražbe

-Keď majiteľ nezvláda splácať viacero záväzkov naraz a refinancovanie úverov nie je možné, čo následne vedie ku riziku platobnej neschopnosti klienta a uplatneniu si nárokov veriteľov formou predaja nehnuteľnosti

-Keď je potreba získať peniaze na chod podnikania alebo neodkladnú úhradu dôležitých platieb.

zpetny_leasing_nemovitostiV čem spočívá hlavní výhoda?

Zrejme najväčším bonusom tohto produktu je jeho jednoduchosť a prehľadnosť. Nejedná sa totiž o žiaden úver ani pôžičku, odpadá teda veľmi náročné a zdĺhavé preverovanie bonity a príjmov žiadateľa. Hlavnú rolu v posudzovaní produktu hrá hodnota a stav nehnuteľnosti.

Obrovskou výhodou je tiež možnosť naďalej využívať nehnuteľnosť pôvodným majiteľom, môžete v nej teda aj naďalej bývať. Najviac máte výhradné právo na odkúpenie tejto nehnuteľnosti garantované až na 5 rokov. 

Na čo si dať pozor?

Najväčším rizikom tohto riešenia je skutočnosť, že si pôvodný majiteľ dobre nepremyslí, či sú pre neho podmienky spätného leasingu splniteľné. Je nevyhnutné vopred dôkladne preveriť a premyslieť najmä tieto tri oblasti:

-Reálnosť utiahnuť určený nájom po dojednanú dobu

-Či sa skutočne uhradili všetky dlhy záujemcu. Predpokladá sa totiž, že pôvodný majiteľ nebude vytvárať žiadne nové dlhy a bankové a nebankové registre sa po piatich rokoch vyčistia

-Či nehrozí pokles príjmov a tým aj zhoršenie bonity pre budúcu hypotéku

Slovo na záver:

Nehnuteľnosť býva tým najhodnotnejším majetkom, ktorý väčšina z nás vlastní. Preto je určite vhodné uprednostniť skúsenú a serióznu spoločnosť s dobrou reputáciou pred neprehľadnými a zle overiteľnými firmami. Je nutné si uvedomiť, že vlastníkom nehnuteľnosti sa stane práve firma ponúkajúca spätný leasing a pôvodný majiteľ ostane počas dohodnutej doby v postavení nájomníka. Možnosť priebežného kontaktu a riešenia prípadných komplikácií je teda nesmierne dôležitá. Menej seriózne firmy totiž môžu mať inú motiváciu prečo ponúkať takýto produkt – a to lacno kúpiť zaujímavú nehnuteľnosť, nie pomôcť zachrániť bývanie pôvodnému majiteľovi. Naopak preverené, seriózne spoločnosti sa snažia namodelovať všetky podmienky tak, aby pôvodný majiteľ zvládol ako pravidelnú splátku nájmu, tak aj finálny odkup nehnuteľnosti za vopred určených podmienok. Dokonca dávajú pôvodnému majiteľovi možnosť, aby spätnú kúpu realizovala aj ním určená iná osoba, ak by bol majiteľ úverovo nepriechodný.

Náš Realitný & Investorský Fond, a.s. vám zaručuje profesionálny prístup, rýchlosť celého procesu, individuálny prístup a predovšetkým dodržanie všetkých dohodnutých podmienok.