loader

Spätný leasing nehnuteľností

Hrozí vám dražba a neviete čo s tým? 

Dostali ste sa do dlhovej pasce a trápi vás exekúcia?

Nechcete prísť o svoj dom a potrebujete pomôcť s oddľžením?

Trápite sa s niektorým z týchto problémov? Pomôžeme vám ho vyriešiť

Spätný leasing je určený pre klientov, ktorí sa chcú vyrovnať so svojimi dlhovými problémami a naďalej užívať svoju nehnuteľnosť.

Hlavné parametre spätného leasingu:Zpětný leasing

• Zachránime vám zadľženú nehnuteľnosť.

• Prevezmeme rokovania so všetkými veriteľmi a tým ponížime záväzky.

• Následne uhradíme Vaše dlhy a exekúcie.

• Nehnuteľnosti  nakupujeme za 70 % trhovej hodnoty.

• Majiteľ získa exkluzívnu  nájomnú zmluvu na dobu až 5 rokov.

• Výška nájmu sa odvíja od vyplatenej kúpnej ceny.

• Pôvodný majiteľ má predkupné právo kúpiť nehnuteľnosť kedykoľvek  späť do 5 rokov (aj na hypotéku).

• Kúpna cena bude navýšená o fixne dohodnutú čiastku.

       

Príklad spätného leasingu z praxe::

Mladý pár s deťmi  sa rozhodol pre kúpu malého domu za cenu 90 000,- EUR. Časť peňazí mali nasporenú a na zvyšok si vzali hypotéku. Po určitej dobe kvôli  finančným problémom nemohli riadne uhrádzať mesačné splátky hypotekárneho úveru, a tak si vybavili niekoľko malých  pôžičiek, ktoré však prerástli do exekúcie. Mladému páru tak hrozilo, že o svoje bývanie  prídu a zostanú im iba dlhy.

Klienti využili náš produkt Spätný leasing, čo im umožnilo uhradiť všetky svoje  záväzky a zostať bývať vo svojom dome. Ako všetko  prebiehalo? 

  • Dom bol kúpený za 70 % jeho trhovej hodnoty, takže za cenu: 63 000 EUR​
  • Z kúpnej ceny bola uhradená čiastka veriteľom: 33 000 EUR​
  • Klientom bola vyplatená čiastka: 30 000 EUR

Klienti následne podpísali nájomnú zmluvu na dobu 5 rokov  s nájmom vo výške 1% z vyplatenej kúpnej ceny. Existoval tu vysoký predpoklad, že v dobe trvania nájmu zmluvy budú  vymazané ich záznamy v bankových registroch. V záložnej variante sa počítalo s tým, že by o hypotekárny úver mohol zažiadať brat klienta.

S vyplatenou čiastkou vo výške 30 000 EUR  môžu klienti naložiť takto:

1) Použiť ju pre svoju potrebu.

2) Zložiť ju ako časť budúcej kúpnej ceny, tým si poníži mesačnú splátku nájmu z predpokladaných 630 EUR mesačne na čiastku 330 EUR mesačne; zároveň im bude čiastka 30 000 EUR úročená 1 % ročne.

Ak klienti zvolia variant 2), spätná kúpa prebehne za týchto podmienok:
  • Stanovená budúca kúpna cena (navýšenie 5 % ročne x 5 rokov): 78 750 EUR​
  • Navýšenie kúpnej ceny o ročnú mieru inflácie (napr. 3% ročně x 5 rokov): 3 780 EUR
  • Zložená časť budúcej  kúpnej ceny: - 30 000 EUR​
  • Úroky za dobu 5 rokov z čiastky 30 000 EUR: 1 500 EUR​
  • Požadovaná výška hypotéky: 51 030 EUR​

Klientom  tak na spätnú kúpu postačí vybavenie  hypotéky vo výške 51 030 EUR, čo činí 45 % z reálnej trhovej ceny domu (predpokladaný odhad nárastu ceny domov v SR 5% p.a., hodnota domu o 5 rokov 112 500 EUR).

Neváhajte nás kontaktovať: