loader

Nehnuteľnosti zaťažené dlhmi

Ako to funguje?jak_to_funguje_jpeg

Pokiaľ hľadáte východisko z vašich finančných problémov, ponúkame vám rýchle a spoľahlivé riešenie.

Nezáleží na tom, či ide o horšiu platobnú morálku, hrozí exekúcia alebo bola nariadená dražba. Vždy kladieme dôraz na riešenie k spokojnosti klienta, a preto vašu nehnuteľnosť radšej  zachránime, než predáme.

Posúdenie prípadu prebieha v týchto krokoch:

Krok č. 1:  Posúdenie finančnej situácie a rozbor pohľadávok

Odborne  posúdime vašu finančnú situáciu, vykonáme rozbor dlhov, zistíme skladbu veriteľov, určíme prioritu jednotlivých pohľadávok, vyhodnotíme výšky vyčíslených úrokov a zmluvných pokút. Všetko potrebné za vás zariadime na základe plnej moci.

Krok č. 2:  Vyhodnotenie reálnej trhovej ceny nehnuteľnosti.

V rámci riešenia situácie je nutné poznať reálnu trhovú cenu nehnuteľnosti. Tá sa stanovuje na základe absolvovanej  prehliadky a získaných potrebných podkladov (napr. z katastra nehnuteľnosti, stavebného úradu, odboru územného plánovania, cenových máp a ďalších).

Krok č. 3:  Navrhnutie optimálneho produktu

Na základe predchádzajúcich dvoch  krokoch navrhneme optimálne riešenie smerujúce ku kompletnému oddlženiu  teda vyplateniu  všetkých pohľadávok. Zároveň je naším cieľom  zachovať vaše bývanie, pokiaľ budete mať o túto variantu záujem.

Krok č. 4:  Lustrácia potencionálnych záväzkov

Ako profesionáli v odbore realít vieme, že môžu existovať dlhy, o ktorých nemáte ani tušenie, napr. nezaplatená pokuta za rýchlosť. Vykonávame lustrácie klienta v dostupných registroch, na príslušných okresných súdoch alebo u štátnej správy. Tým je zaručené kompletné vyčíslenie všetkých dlhov, ktoré je nutné vyplatiť.

Krok č. 5:  Podpis zmluvnej  dokumentácie

V nadväznosti  na zvolený produkt dochádza  k podpisu zmluvnej dokumentácie a vyplateniu všetkých dlžných čiastok. V tejto fáze si už môžete vydýchnuť, prichádza k odblokovaniu vašich účtov, miezd, majetku a ukončeniu zásielok od veriteľov.

Krok č. 6: Následná starostlivosť

Teraz si môžete naplno užívať celý proces oddlženia - máte pokoj od exekútorov a ďalších veriteľov, disponujete svojimi peniazmi podľa vašej vôle  a začínajú sa vymazávať bankové registre. V rámci našich služieb máte vždy zaistené bývanie a naďalej sme vám k dispozícii ohľadom  poradenstva v oblasti financií.

Preferujete rýchlosť a profesionalitu? Pokiaľ áno, vyplňte dotazník nižšie a náš odborník sa vám ozve čo najskôr: