loader

Nehnuteľnosti bez zaťaženia

Nemovitosti bez zatíženíAko to funguje?

Pokiaľ nehnuteľnosť nie je  zaťažená žiadnymi pohľadávkami alebo dlhmi, je hlavnou motiváciou k výkupu nehnuteľnosti rýchla výplata kúpnej ceny, ktorá prebieha z vlastných finančných zdrojov nášho fondu. V optimálnom nastavení vieme pristúpiť ku podpisu zmlúv do 48 hodín!

Posúdenie  prípadu a výplata kúpnej ceny trvá len pár dní a prebieha v týchto krokoch:

Krok č. 1:  Prehliadka nehnuteľnosti zástupcom fondu

Väčšina klientov je schopná zaslať fotografie svojej  nehnuteľnosti elektronickou cestou, avšak na posúdenie reálnej trhovej ceny je potrebná osobná  prehliadka skúseným realitným odborníkom. Iba vtedy sme schopní nehnuteľnosť objektívne posúdiť.

Krok č. 2:  Vyhodnotenie reálnej trhovej ceny

Na základe absolvovanej prehliadky a získaných potrebných podkladov (napr. z katastra nehnuteľností , stavebného úradu, odboru územného plánovania cenových máp a ďalších) vykonáme stanovenie reálnej trhovej ceny. Z nej je vypočítaná ponuková kúpna cena, ktorú vám predložíme.

Krok č. 3:  Stanovenie kúpnej ceny

Jedná sa o kľúčovú časť celého procesu. Naším cieľom je vám vždy ponúknuť férovou kúpnu cenu vzhľadom k vašej situácii, stavu nehnuteľnosti a lokality. Na druhej strane musí ponúknutá  kúpna cena dávať ekonomický zmysel i nášmu fondu. V tomto kroku si s vami odsúhlasíme, či za dohodnutých podmienok predaj realizujeme. Všetky náklady sú v našej réžii a všetko doteraz  prebieha nezáväzne.

Krok č. 4:  Podpis kúpnej  zmluvy

Po odsúhlasení kúpnej ceny sme pripravení podpísať kúpnu zmluvu a vyplatiť vám kúpnu cenu podľa dohodnutých podmienok.

Krok č. 5:  Lustrovanie potencionálnych záväzkov

Ako profesionáli v odbore  realít vieme, že prevod v katastri  nehnuteľností  môže veľakrát  ohroziť i banálna  pohľadávka, napríklad nezaplatená pokuta za rýchlosť. Preto v záverečnej fáze obchodu  vykonávame lustrácie pôvodného majiteľa v dostupných registroch, na príslušných okresných súdoch alebo v štátnej správe. Tým je zaručený hladký priebeh prevodu a máte istotu, že na vás nečíha žiadny „kostlivec v skrini“.

V rámci našich služieb máte vždy zaistené bývanie a naďalej sme vám k dispozícii  ohľadom  poradenstva v oblasti financií.

Preferujete rýchlosť a profesionalitu? Pokiaľ áno, vyplňte dotazník nižšie a náš odborník sa vám ozve čo najskôr: